Právní programy

pro každodenní použití

Advokátní kalkulačka logo

Advokátní kalkulačka

výpočet odměny advokáta podle vyhlášky č. 177/1996 Sb., soudních poplatků, cestovních náhrad, úroků a poplatku z prodlení, databáze adres soudů a další

Infosoud logo

Infosoud a katastr

Tento program slouží k evidováních soudních spisů a jejich průběžnou kontrolu prostřednictvím aplikace Infosoud na justice.cz. Máte tedy stále aktuální informace o tom, co se v daných řízeních děje.

Zároveň aplikace umí též evidovat katastrální řízení a kontroluje insolvenci subjektů.

Katastr Asistent logo

Katastr Asistent

Tento program slouží k pro sledování změn v katastru nemovitostí České republiky.

Je možné kontrolovat změny v parcelách, stavbách a jednotkách.

U nemovitostí jsou kontrolovány informace o vlastnících, způsobech ochrany, omezeních a jiných zápisech. U parcel je navíc kontrolována ještě výměra. U jednotek je navíc kontrolován ještě podíl na společných částech.

Konverze logo

Konverze

Tento program slouží k evidováních provedených konverzí, takže později můžete v databázi vyhledávat.

Při procesu konverze Vám program ulehčí vytvoření popisku konvertovaného dokumentu.