Konverze

vedení evidence konverzí nemůže být snažší

Konverze - hlavní okno Konverze - export údajů

Konverze

Program slouží k vedení evidence provedených konverzí, neboť tato povinnost vyplývá ze zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. S tímto právním pomocníkem je vedení evidence konverzí hračkou.

Začněte vytvořením osoby, která provádí konverze. Zadejte požadované údaje a uložte. Nyní můžete začít evidovat konverze.

Začněte stisknutím tlačítka přidat. Dále vyplňte požadované údaje. Tlačítka uvedená u označení vstupu jsou jakousi šablonou, abyste nemuseli vypisovat vždy celé označení vstupu.

Program umí exportovat údaje do MS Excel. Vyberte tedy nejdříve období, za které chcete export provádět. Tlačítkem do konce měsíce se nastaví datum "do" na poslední den počátečního měsíce.

Pokud necháte zatrženou možnost odeslat emailem, tak se prostřednictvím výchozího poštovního klienta vytvoří nový email a jeho přílohou se stane vyexportovaný seznam provedených konverzí.

Máte také možnost nechat si exportované konverze uložit do souboru xls na disk.

Konverze - export údajů

Export záznamů

Program umí exportovat záznamy do MS Excel. Vyberte tedy nejdříve období, za které chcete export provádět. Tlačítkem do konce měsíce se nastaví datum "do" na poslední den počátečního měsíce.

Pokud necháte zatrženou možnost odeslat emailem, tak se prostřednictvím výchozího poštovního klienta vytvoří nový email a jeho přílohou se stane vyexportovaný seznam provedených konverzí.

Máte také možnost nechat si exportované konverze uložit do souboru xls na disk.