Infosoud a Katastr

mějte řízení pod kontrolou

Infosoud a Katastr - hlavní okno

Infosoud a Katastr

Pomocí portálu české justice můžete sledovat průběh soudního sporu, pokud znáte spisovou značku a označení soudu. Obdobně na stránkách cuzk můžete sledovat průběh katastrálních řízení, pokud znáte číslo řízení a příslušné pracoviště.

Infosoud a Katastr - údaje o infosoudu

Infosoud

Na obrázku je vidět seznam spisů.

Je možné zobrazit si souhrnu událostí, ze kterého zjistíte na jednom přehledném místě například tyto informace:

nařízení jednání
vydání rozhodnutí
právní moc rozhodnutí
podání opravného prostředku
skončení věci

Infosoud a Katastr - údaje o katastru


Infosoud a Katastr - údaje o katastru

Katastr

S velmi podobnou psychologií je tvořen i modul kontroly katastrálních řízení.

Je kontrolováno např. provedení vkladu do katastru nemovitostí, výzva k doplnění apod. Opět jste tedy informování o průběhu katastrálních řízení a to velmi pohodlným způsobem.