Katastr Asistent

sledování změn v katastru nemovitostí

Hlavní obrazovka programu

Katastr Asistent

Program slouží ke sledování změn v katastru nemovitostí České republiky.

Je možné kontrolovat změny v parcelách, stavbách a jednotkách.

U nemovitostí jsou kontrolovány informace o vlastnících, způsobech ochrany, omezeních a jiných zápisech. U parcel je navíc kontrolována ještě výměra. U jednotek je navíc kontrolován ještě podíl na společných částech.

Sledované části

V případě, že v těchto částech nastane jakákoliv změna, je na to uživatel upozorněn. Celá internetová stránka nemovité věci je pak uložena a následně lze procházet historii změn.

Zadání nemovitých věcí

Zadání nemovitých věcí

Nemovité věci lze zadat do programu buď manuálně, nebo načtením internetové stránky s nemovitostí v internetovém prohlížeči a následným importem.

Manuální zadání

V hlavním okně programu klikněte na Nový / upravit a otevře se okno Přidávání a úprava záznamů.

Tento postup je uveden pro přidání parcely, ale funguje přiměřeně i pro stavby a jednotky. Jen je třeba se úplně nahoře přepnout na správnou záložku.

Pro přidání záznamu klikněte v horní části na tlačítko Nový.

Následně vyhledejte a vyberte katastrální území a vyplňte následující řádky, které jednoznačně definují nemovitost.

Nemovitou věc přidáte kliknutím na tlačítko Ulož v horní části okna. Program se následně pokusí nemovitou věc načíst, výsledek zpracovat a zpracovaná data uloží do historie. Pokud nebude nemovitost nalezena, budete vyzváni k opravě.

Automatické zadání

V hlavním okně programu klikněte na Nahlížení do KN. Otevře se okno s internetovým prohlížečem.

Na stránkách Nahlížení do KN načtěte obvyklým způsobem parcelu / stavbu / jednotku.

Jakmile máte načtenu nemovitost, vyberte z horního menu Uložit parcelu / Uložit stavbu / Uložit jednotku.

Následně se otevře okno pro zadání nemovitosti a předvyplní se údaje dle načtené internetové stránky.

Nemovitou věc přidáte kliknutím na tlačítko Ulož v horní části okna. Program se následně pokusí nemovitou věc načíst, výsledek zpracovat a zpracovaná data uloží do historie. Pokud nebude nemovitost nalezena, budete vyzváni k opravě.

U jednotek stránka Nahlížení do KN neobsahuje informaci o obci a části obce. V jejím případě musíte tyto údaje zadat sami.


Sledované části

Kontrola změn

Kontrolu změn v katastru nemovitostí provedete kliknutím na tlačítko Kontrola změn v hlavním okně programu. Program postupně projde všechny uložené nemovité věci. Pro vytíženost není po tuto dobu možné s programem pracovat.

U nemovitostí jsou kontrolovány informace v těchto částech nahlížení do katastru nemovitostí:
vlastníci, jiní oprávnění
způsob ochrany nemovitosti
omezení vlastnického práva
jiné zápisy

U parcel je navíc kontrolována ještě výměra. U jednotek je navíc kontrolován ještě podíl na společných částech.

V případě, že v těchto částech nastane jakákoliv změna, je na to uživatel upozorněn. V hlavním okně, kde je přehled jednotlivých nemovitých věcí, jsou změny zvýrazněny v jednotlivých sloupečcích červeně. Pokud žádná změna nenastala, barva je zelená.

Změny jsou pak uloženy a lze zobrazit historii buď tlačítkem Otevřít historii a nebo dvojklikem na danou nemovitou věc.

Sledované části

Automatická kontrola

Program můžete spouště jak často chcete, stejně jako kontrolovat změny. Pokud si chcete nastavit automatickou kontrolu, je možné k tomuto využít nástroj Windows Plánovač úloh.

V případě, že program spustíte s argumentem "/autoload", program ihned po spuštění zahájí kontrolu nemovitých věcí. Všechny nemovité věci projde. Pokud nebude nalezena žádná změna, sám se ukončí. Pokud bude nalezena změna, zůstane spuštěn a upozorní Vás na změny.

Co znamená spuštění s argumentem? Je to jednoduché. Když spouštíte program z příkazového řádku, nebo přes ikonu z plochy, spuštění programu s argumentem vypadá tak, že za cestu k soubotu .exe přidáte /autoload. Takže to vypadá například takto:

"C:\Program Files (x86)\KatastrAsistent" /autoload

Ale nebojte, je to daleko jednodušší, než se zdá. Informace o argumentech jsou zde uvedeny jen proto, abyste pochopili princip a věděli, jak to celé funguje.

Nastavení automaticky

Naštěstí lze toto nastavení udělat automaticky.

V hlavním okně programu v horním menu klikněte na Nastavení - Automatická kontrola.

Sledované části

Nastavte požadovaný čas, kdy se má program denně spouštět a klikněte na tlačítko naplánovat.

Protože k nastavení této naplánované úlohy je třeba administrátorského oprávnění, budete vyzváni k potvrzení změn v aplikaci Plánovač úloh.

Pro případ, že by tento postup nefungoval, zkuste vytvořit úlohu manuálně níže uvedeným způsobem.

V plánovači úloh vyberte Vytvořit základní úlohu a dále postupujte podle průvodce.
Sledované části
Zadejte název
Sledované části
Zadejte, jak často má být program spuštěn
Sledované části
Od kdy a v kolik hodin
Sledované části
Vyberte první možnost
Sledované části
Zde je nejdůležitější část. Musíte na disku najít cestu k programu, kde byl nainstalován. A do políčka Přidat argumenty nezapomeňte napsat /autoload
Sledované části
Dokončete přidání
Sledované části