Mapy

jednoduchý printscreen internetových map

mapy - hlavní okno

Mapy

Program funguje tak, že vyhotoví printscreen obrazovky, obrázky poukládá na disk a posléze je spojí dohromady do jednoho velkého souboru, který lze vytisknout nebo schovat k jiným účelům.

Výsledný obrázek umí exportovat do formátu, který připomíná automapu.

Jste tak schopni za minimální náklady vytvořit i relativně rozsáhlou a přehlednou mapu jakéhokoli koutu světa dle svých aktuálních potřeb.

Nebo si můžete mapu uložit do svého mobilního zařízení a mít ji během výletu u sebe bez nutnosti platit za přenesená data.

Ovládání

V internetovém prohlížeči si načtěte mapový portál. Mějte na paměti, že program začne posunovat mapu směrem nahoru a doleva (nebo dolů a doprava). První snímek mapy tedy nastavte buď na nejjihovýchodnější nebo nejseverozápadnější bod mapy, kterou chcete uložit.

Program posunuje mapu podobně jako uživatel - klikne na mapu, posune ji myší nahoru nebo dolů a myš zase uvolní. Proto je nutné, abyste během ukládání map nijak nehýbali s myší.

Jakým způsobem program pozná, kterou část obrazovky má snímat? Pozná to tak, že uživatel přesune okno program nad otevřenou mapu v internetovém prohlížeči, okno programu zmenší či zvětší tak, aby leželo pouze nad mapou (nesmí tedy zasahovat do různých ikon, obrázků či tlačítek které mapové servery poskytují k oddálení mapy, zobrazení měřítka, různých popisků a tak podobně - raději ponechte větší mezeru od těchto objektů), a poté stiskne tlačítko 1 v programu Mapy na cestě. Program zaznamená souřadnice plochy, které má ukládat do obrázků.

Nyní stačí zadat počet obrázků, které chcete snímat. Dál klikněte na tlačítko č. 3. Objeví se okno, které Vás upozorní, že začne zachycování obrázků. To odklikněte a poté přestaňte hýbat myší. K ukončení činnosti se zobrazí červené tlačítko STOP. To stiskněte, jen pokud chcete zachycování přerušit.

Výsledkem je jeden velký obrázek mapy.

Unikátnost programu je dále v tom, že program uživateli umožňuje vytvořit si obdobu autoatlasu buď v programu MS Word, anebo ve formátu PDF. Vstupem je tedy obrázek, který program na základě vhodně zadaného měřítka rozřeže na menší obrázky, které vloží do programu MS Word. Na okraje jednotlivých stránek vloží čísla stran, kde mapa pokračuje - tedy řešení totožné, jak je znáte z automap.