Win The Ebay Auction

kupujte levněji

Win the Ebay auction - hlavní okno

Win The Ebay Auction

Tento program slouží k usnadnění přihazování na aukčním portále Ebay. Pokud si přejete vydražit určité zboží a zaplatit za něj pokud možno co nejméně, pak je vhodné přihodit co nejpozději to jde. Pokud přihodíte moc brzo, ostatní přihazující mohou Váš příhoz ještě překonat a cena zboží tím dále roste.

S tímto programem přihodíte nejpozději, co to jde.

Uživatel zvolí počet sekund před koncem aukce, kdy program v aukci přihodí zadanou finanční částku. Pokud bude částka dostatečně vysoká, aby překonala nejvyšší příhoz ostatních přihazujících, pak již ostatní dražitelé nebudou mít možnost nabídku překonat.

Příklad: uživatel má zájem o zboží za cenu 1 Kč. V programu zadá 5 sekund před koncem aukce (dle zkušeností dostatečná rezerva na to, aby byly odeslány dva požadavky na server - záleží na rychlosti internetového připojení) a svůj příhoz 50 Kč. Pokud během poslední minuty někdo přihodil částku 100 Kč, uživatel zboží nevydraží. Pokud nikdo nic nepřihodil nebo přihodil méně než 50 Kč, zboží vydraží uživatel.

Návod

  1. synchronizujte si čas se serverem Ebay.
  2. přihlašte se pod svými přihlašovacímu údaji na serveru Ebay. V programu si načtěte stránku s konkrétním zbožím, které si přejete vydražit. Tento bod je velice důležitý!
  3. nastavte čas konce aukce. Můžete jej zadat manuálně, nebo kliknutím na tlačítko "načíst čas" se čas načte ze stránky zboží, který si přejete vydražit. Příklad použití zatrhávací možnosti "zítra" - je 23:00:00 a aukce končí v 1:00:00 v noci. Do konce aukce zadáte 1:00:00 a zatrhnete položku zítra, protože jinak by program měl za to, že čas aukce již vypršel. Z toho plyne, že program lze nastavit na aukci která proběhne buď dnes, nebo zítra (v drtivé většině případů bude stejně použit nedlouho předtím, než má aukce skončit).
  4. zadejte částku, která se má přihodit
  5. Zvolte, zda budete jen testovat funkce programu, pak v rámečku mód programu zvolte první možnost. V tomto módu nedojde k odeslání závazné nabídky a vydražení zboží. Nebo zvolte druhou možnost, pak dojde k závaznému odeslání nabídky a budete zavázáni k odebrání zboží a zaplacení ceny, pokud zboží vydražíte.
  6. Pokud jste vše nastavili správně, tak klikněte na tlačítko "zapnout odpočet". Pokud odpočet budete chtít zastavit, znovu klikněte na stejné tlačítko.

Pro správnou funkci programu musíte být řádně přihlášeni a v průběhu odpočítávání musí být v okně programu načtena hlavní stránka zboží, které si přejete vydražit - to znamená stránka s cenou zboží, typicky s fotografií a s popisem zboží. Pokud toto nebude splněno, k vydražení buď nedojde, nebo můžete dokonce vydržit i věc, kterou jste si ani vydražit nepřáli.

Otestujte nejprve, zda umíte s programem pracovat, na zboží, kde konec aukce skončí v řádu dní a kde se dá důvodně očekávat, že váš nízký příhoz bude v průběhu doby překonán. Program používáte na vlastní riziko, za jakoukoliv škodu způsobenou nesprávným použitím programu autor nenese odpovědnost.

Pokud jste zadali konec aukce na 13:00:00 a nezatrhli položku zítra a je přitom již po 13. hodině, tak dojde k okamžitému odeslání příkazů na server. Tohoto lze využít k testování toho, co se stane, jakmile skončí odpočítávání. Doporučuji to dělat pouze v testovacím módu.