Sociometr

ulehčete si práci při vyhodnocování dotazníků

Sociometr - Zadání školy a tříd

Sociometr

Program pomáhá změřit sociopreferenční vztahy ve skupině, vzájemné sympatie a antipatie členů skupiny.

Například školní psychologové potřebují zjistit vztahy uvnitř malé sociální skupiny (ve školách či školkách), aby mohli pomoci dětem vyloučeným z kolektivu. S tímto pomocníkem bude vytvoření názorného sociogramu hračkou.

Nejprve je třeba vytvořit si nějakou třídu. Třída je označena údaji jako: Škola, datum zápisu, stupeň a třídní učitel.

Do každé třídy je pak třeba přidat žáky. Ti jsou označeni jménem a příjmením a je třeba zadat jejich pohlaví.

Sociometr - Poznámky

Poznámky

Ke každému žákovi je možné přidávat poznámky. Pokud s žákem probíhají individální sezení, je možné si do tohoto okna psát jednotlivé záznamy.

Je možné také využít předpřipravených šablon, které se upravují v nastavení programu.

Sociometr - Zadání otázek

Zadání otázek a odpovědí

V druhé záložce programu je možné přidávat či upravovat otázky. V horní části okna zadejte otázku, například: "Tvoji kamarádi jsou" a do negativní otázky uveďte "Kdo tě zlobí".

Tímto způsobem je možné zadat více otázek a otázky je možné třídit do různých testů. Testy se přidávají a upravují v záložce Nastavení.

Odpovědi se pak zadávají následujícím způsobem. Nejprve v první záložce Třídy vybertu tu třídu, u které si přejete zadávat odpovědi. Tím se v záložce Otázky vytřídí jen žáci této třídy.

Následně vyberte v prvním sloupci žáka, který na danou otázku odpovídá. V prostředním sloupci vyberte ty žáky, kteří splňují kladnou otázku a v pravém sloupci vyberte ty, kteří splňují zápornou otázku. Je možné označit více žáků pomocí držení klávesy CTRL. Odpovědi se pak uloží kliknutím na tlačítko uloží. Odpovídající odpovědi jsou pak vyznačeny tučnou modrou barvou.

Tímto způsobem vyplňte odpovědi všech žáků.

Sociometr

Sociogram

Překliknutím na záložku Sociogram program vytvoří podle odpovědí Sociogram. Je možné a nutné jednotlivé čtverečky znázorňující jednotlivé žáky přesunout tak, aby byl Sociogram přehledný. Je možné jej přiblížit, oddálit, měnit vnitřní text (dvojklikem). Je možné uložit výsledek jako zdrojový dokument, který lze později načíst a upravovat, nebo jej uložit jako obrázek. Je možné jej rovněž vytisknout.

Jednotlivé vztahy jsou vyznačeny následovně. Černou šipkou je vyznačen obyčejný vztah. Pokud jde od Lukáše k Martinovi černá šipka, znamená to, že Lukáš považuje Martina za kamaráda. Martin žádný významný vztah k Lukáši nemá.

Pokud jde od Lukáše k Martinovi červená oboustranná šipka, znamená to, že Lukáš považuje Martina za kamaráda a Martin jej také považuje za kamaráda. Jedná se o symetrii.

Pokud jde od Lukáše k Martinovi zelená čárkovaná šipka, znamená to, že Lukáš považuje Martina za kamaráda, ale Martina Lukáš zlobí. Jedná se o vztah ambivalence.

Graf oblíbenosti

Graf oblibenosti

Překliknutím na záložku Graf oblibenosti program vytvoří podle odpovědí graf, ze kterého je vidět, kteří žáci obdrželi nejvíce kladných či nejvíce záporných odpovědí.

Graf je možné uložit jako obrázek, vytisknout. Pravým tlačítkem do tabulky je možné tuto tabulku zkopírovat do schránky, vložit do tabulkového editoru a dále data zpracovávat.

Video