Přihlašování

vychytejte nejlepší semináře a zkoušející

Přihlašování - hlavní okno

Přihlašování

Je příjemné mít rozvrh bez zbyečných proluk. O úspěšnosti zkoušky v některých případech ve velké míře rozhoduje správný výběr zkoušejícího. Program Přihlašování je právě ty informované studenty, kteří toto vědí.

Do políček "Adresa" zadejte internetové adresy k semináři, ke zkoušce apod., kterou je třeba obnovit (reloadovat), aby došlo k zapsání požadovaného předmětu nebo zkoušky

Do popisku můžete zadat nějaký svůj popisek, což zpříjemní pozdější orientaci mezi odkazy. Na pravé straně je křížkové zatržítko. Zatržítkem označte ty řádky, které chcete použít (resp. načíst) v inkriminovanou chvíli. Ty, které nebudou takto označeny, se nenačtou.

Nastavte čas načtení (obnovení, reloadování odkazů), tzn. čas přihlašování nebo registraci, např. v případě Masarykovy univerzity typicky 17:00:00.

Aktualizutje si čas, např. u Masarykovy univerzity zvolte server time.fi.muni.cz.

Pro správné provedení přihlášení je třeba, abyste se pod svými identifikačními údaji přihlásili k informační systému přímo v programu.

Nyní by mělo být vše důležité nastaveno, stačí tedy již jen tlačítkem "Zapnout odpočet" zahájit odpočítávání do času načtení.

Jakmile nastane chvíle přihlášení, začnou se načítat v tu samou chvíli zadané internetové odkazy a to v pořadí odshora dolů. Zadané odkazy lze posunovat nahoru dolů. K tomu slouží to podivné malé tlačítko v meziřádcích. Kliknutím na něj prohodíte dva sousední řádky.

Jakmile si vytvoříte požadovanou sestavu, můžete si ji uložit do souboru a později si ji načíst. Můžete si tak v klidu a bez stresu sestavit rozvrh, před přihlášením si ho načíst, a poté již v klidu vyčkat, až se odkazy načtou s poklidem, že více jste pro věc udělat nemohli.

Pokud nedojde k zapsání, jak jste chtěli, a tím se Vám rozvrh nepovedl, nic nebrání tomu, abyste si místo jedné verze rozvrhu vytvořili záložní přihlašovací plán. V programu si jej v případě núspěchu rychle otevřete, stiskněte "Zapnout odpočet" a v příslušných oknech poté odsouhlaste případné přehlášení na jiný termín.

Nezaručím Vám, že se vždy přihlásíte jako první - záleží to na rychlosti internetu, počítače, vytíženosti serverů atd. Můžete sami experimentovat, jakých výsledků dosáhnete, když zadáte místo 17.00.00 čas 16.59.59.