Crop image

oříznutí většího množství obrázků pod kontrolou

Crop Image - hlavní okno

Crop Image

Změna jazyka

Program umožní oříznutí většího množství obrázků, můžete upravit jejich perspektivu a nastavit jas a kontrast.

K nastavení ořezání obrázků slouží zelené šipky. Posouváním šipek nastavíte jednotlivé ořezání ze všech tří stran. Červené linie ukazují, kde bude obrázek oříznut.

Pokud chcete zachovat šířku, příp. výšku, použijte obrázek dvojšipky (horizontální nebo vertikální). Tím posunete obě zarážky zároveň a šířka (výška) zůstane zachována.

K ovládání úpravy perspektivy použijte rámeček s nažloutlým pozadím. Kliknutím na tlačítko obnovit perspektivu dojde k načtení původní perspektivy obrázku a zobrazí se žlutý obdélník nad obrázkem.

Pokud chcete perspektivu obrázku upravit, klikněte přímo do obrázku a táhněte za jednotlivé rohy žlutého obdélníku. nastavte požadovanou perspektivu perspektivu tímto žlutým obdélníkem. Jakmile jste s výsledkem spokojeni, klikněte na tlačítko Upravit perspektivu. Tím bude perspektiva na obrázek aplikována. Pokud se Vám výsledek nelíbí, upravte znovu perspektivu, příp. klikněte na tlačítko Obnovit původní a perspektiva bude odstraněna (resp. bude zase původní).

Pokud nastavíte perspektivu a necháte zatržené políčko "Automaticky aplikovat perspektivu při načtení nového obrázku", tak v případě, že kliknete na tlačítko Oříznout, bude nastavená perspektiva aplikována na nově načtený obrázek.

To, jak nastavíte ořezání, perspektivu i výsledné JPEG můžete rychle aplikovat na větší množství fotek kliknutím na tlačítko Oříznou vše. Program bude ořezávat postupně jednu fotku po druhé. Proces můžete v průběhu zastavit.

Oříznete-li nějakou fotku špatně a chcete se vrátit zpět, můžete to udělat dvojklikem do seznamu souborů. Tento obrázek bude znovu načten a opětovným ořezáním bude předchozí výsledek přepsán.

Původní soubory nejou přepisovány, jsou ukládány do adresáře Files v adresáři, kde se fotky nacházejí. Výslednou fotku můžete zobrazit kliknutím na modrý nápis Otevřít poslední oříznutý. Pokud chcete zobrazit složku se všemi výslednými obrázky, klikněte na nápis Otevřít složku s výslednými soubory.