Autotext

využívejte předpřipravených textů a šablonek

Autotext - hlavní okno

Autotext

Autotext na cestě je pomocník, který urychlí a zpříjemní práci s MS Word a OpenOffice, či s dalšími programy. Filosofie programu je založena na tom, že při práci na počítači je nutné často vkládat do dokumentů velké množství opakujícího se textu. Aby uživatel nemusel tento pracně vypisovat, Autotext uchovává tento automatický text ve svojí databázi a uživatel velmi jednoduše požadovaný text najde a vloží do otevřeného textového editoru, rozepsaného emailu apod.

Ovládání programu je založeno na velmi jednoduchém principu. V základní databázi program obsahuje adresy soudů a státních zastupitelství. Než začnete s programem pracovat, doporučuji se přepnout tlačítkem Nastavení do nastavení programu. Zde si nastavte výchozí písmo, kterým chcete, aby byly psány záznamy v databázi programu. Formátování zadaných adres soudů a státních zastupitelství je psáno ve fontu "Tahoma". Změnu tohoto písma proveďte stisknutím na tlačítko "Změnit hromadně písmo u všech zadaných záznamů". Budete dotázáni na písmo, kterým chcete mít záznamy formátované. Takže zadejte písmo, kterým běžně píšete svoje podání.

Nyní můžete zadat již svůj první záznam v databázi. V hlavním okně programu klikněte na "Přidat". Do velkého bílého okna si zadejte svůj požadovaný automatický text. Zformátuje si písmo dle libosti. Pod tímto oknem vyplňte údaje - název (jak se bude tento záznam zobrazovat v levém seznamu), druh (podle druhu záznamu lze později filtrovat) a klíčová slova (dle nich lze vyhledávat). Klikněte na tlačítko uložit. Záznam je nyní uložen v databázi. Pro úpravu záznamu slouží tlačítko "Upravit", pro smazání tlačítko "Smazat".

Vyhledávání je v červeném poli. Do políčka k vyhledávání napište slovo, které se nachází buď v názvu záznamu a nebo v jeho klíčových slovech - prohledává se obojí. V pravém malém seznamu můžete filtrovat záznamy podle jejich druhu. Můžete tak ku příkladu buĎ zobrazit pouze adresy nebo vyhledávat pouze v adresách apod.

Nyní k exportu dat do textových editorů - zelené pole. Pokud máte otevřen nějaký dokument v MS Word a nebo OpenOffice, pak klikněte na tlačítko "Spuštěné ..." (MS Word / OpenOffice). Poté zvolte požadovaný dokument, kam chcete text vložit a stiskněte tlačítko vložit. Text se vloží do tohoto dokumentu na pozici, kde byl umístěn kurzor. Další tři možnosti znamenají následující - vložit text i s formátováním - bude zachováno formátování, které text má v programu Autotext. Pokud zvolíte přepnout do okna textového editoru, textový editor se po vložení maximalizuje. Pokud volíte možnost minimalizovat autotext, program se po vložení minimalizuje do tray - umístěno vedle hodin.

Pokud potřebujete text vložit jinam než do výše zmíněných textových editorů, pak využijte modré pole. Program stisknutím na tlačítko Kopírovat do schránky zkopíruje požadovaný text do schránky a Vy jej pak můžete vložit do jiného programu. Pokud zatrhnete možnost "použít zkratku ctrl+v po uplynutí časového intervalu", pak program zkopíruje text do schránky a po uplynutí časového intervalu (lze jej zadat do kolonky napravo) odešle klávesovou zkratku ctrl+v. Časový interval si můžete zkrátit nebo prodloužit podle svých představ.

Program se taky výborně hodí např. pro ukládání výtažků z judikatury. Protože mám zkušenosti s tím, že se mi kolikrát stalo, že v některém právním informačním systému najdu velmi zajímavou judikaturu. Nicménš kvůli absenci možnosti si tuto judikaturu zazáložkovat a vhodně označit klíčovými slovy se mi tato judikatura podruhé těžko hledá. Můžete tedy tyto výňatky z judikatury ukládat též do databáze, označit si ji druhem "judikatura" (poté lze filtrovatpouze judikaturu) a označit vhodnými klíčovými slovy. Nalezení takového výňatku je poté velmi jednoduché a rychlé.